Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mida näitab Pensioniplaani kalkulaatoris tulevikuväärtuse leht?

Top text

Pensioniplaani kalkulaatori eesmärk on näidata inimestele, milliseks kujuneb nende tulevane pension ning kuidas elu jooksul tehtud otsused seda mõjutavad. Oleme kalkulaatorisse koondanud kaks vaadet – tulevase pensioni tänase väärtuse ja tulevikuväärtuse. Pensioni tänast väärtust arvutatakse kalkulaatori sinistel lehtedel ning tulevikuväärtust näidatakse lehel Tulevikuväärtus, mis on roheline.


Pensionide tulevikuväärtuse arvutamise mudel on valminud Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli TalTech teadus- ja rakendusprojekti InWeGe (Income, Wealth, Gender) raames. Projekti eesmärkide kohta saad rohkem lugeda siit.

esimene vasak

Mis on pensioni tulevikuväärtus?

Toodete ja teenuste hinnad on iga aastaga inflatsiooni tõttu keskmiselt suurenenud ning palgad peavad sellega sammu pidama. Ostujõu langust ehk inflatsiooni erinevatel aastatel minevikus saab võrrelda Statistikaameti kodulehel.

Pensioni tulevikuväärtuse kalkulaator lähtub enda prognoosides Rahandusministeeriumi keskmise palga kasvu prognoosist, pensionifondide tootlusest ja teistest muutujatest ning tuletab selle kaudu pensioni tulevikuväärtuse. Arvutusmetoodika kohta saad rohkem lugeda siit.

Meie tulevane pensionisumma võib olla tänasest palgast suurem, kuid see ei tähenda, et saame pensioni eest osta sama palju kui tänase palga eest. Kuna hinnad muutuvad, kahaneb tulevikus ka raha ostujõud.

Pensioni tulevikuväärtuse leht näitab muuhulgas, mitu protsenti moodustab pensionisumma keskmisest prognoositud brutopalgast. Kui arvutada sama protsent tänasest brutopalgast, saabki ettekujutuse, kui suur on tulevikupensioni ostujõud.

parem pilt
roheline kalkulaator
Näide

Näide: Tõnu pension on 2052. aastal 1738.11 eurot kuus ehk 33 % keskmisest 2051. aasta prognoositavast brutopalgast (5267.00 €).

Täna, 2020 aastal, oleks selle väärtus 464.31 eurot kuus ehk 33 % eelneva aasta (2019) keskmisest brutopalgast (1407.00 €).

33 / 100 * 1407.00 = 464.31 eurot kuus

text right

Miks kalkulaatori tulemused sinisel ja rohelisel osal ei kattu?

Oleme ühte kalkulaatorisse toonud kokku kaks erinevat nägemust, kuidas pensionide suurust tulevikus arvutada. Sinine kalkulaator arvutab pensionide suurust vaid palkade tänase ostujõu kaudu ega arvesta pensionifondide tootlust.

Tulevikuväärtuse leht prognoosib tuleviku palkasid ja pensione, arvestades ka inflatsiooni ja pensionifondide tootlusega. Lisaks saab tulevikuväärtuse lehel sisestada detailsemaid tulevikupensioni suurust mõjutavaid andmeid: osakoormusega töötatud aeg, pensionifondide tootlus jne.

Joonisel

Mida näidatakse joonisel?

Joonisel näidatakse, kui palju suureneb sinu tulevane pension iga töötatud aastaga ning see on joonise kohal ka keskmise suurusena arvuliselt välja toodud.

Joonis illustreerib ka seda, kuidas suureneb olenevalt sammaste tootlusest väljamaksete suurus II ja III sambast.

Joonise pilt
joonis