VANUS

on väärtus

Eesti
Pealkiri

Personaalne pensioniplaan

Body

Pensionile minemise aeg mõjutab sinu pensioni suurust

Alates 2021. aastast saad ise luua endale personaalse pensioniplaani:

  • valid pensionile minekuks sobivaima aja;
  • peatad soovi korral pensioni maksmise;
  • võtad pensioni välja pooles suuruses.

Pensionile saab edaspidi jääda kuni viis aastat enne vanaduspensioniiga.

video_first
text_arcticlepage

Näiteks, kui 2027. aastal on vanaduspensioniiga 65 aastat ja kolm kuud, saab sel aastal pensionile minna vähemalt 60 aasta ja kolme kuu vanune inimene. Kui 2028. aastaks tõuseb vanaduspensioniiga näiteks 65 aastale ja neljale kuule, peab 2028. aastal viis aastat varem pensionile jääda soovija olema 60 aasta ja nelja kuu vanune.

 

Varem pensionile minekule on seatud staaži osas piirangud, et pension ei kujuneks liialt väikseseks. Et enne vanaduspensioniiga pensionile minna, peab olema:

-          kuni üks aasta varem pensionile jäämiseks vähemalt 20 aastat staaži;

-          kuni kaks aastat varem pensionile jäämiseks vähemalt 25 aastat staaži;

-          kuni kolm aastat varem pensionile jäämiseks vähemalt 30 aastat staaži;

-          kuni neli aastat varem pensionile jäämiseks vähemalt 35 aastat staaži;

-          kuni viis aastat varem pensionile jäämiseks vähemalt 40 aastat staaži.

Vanaduspensionile jäämist võid edasi lükata nii kaua, kui soovid.

Kui jääd pensionile varem, on ka sinu igakuine pension veidi väiksem. Kui lükkad pensionile jäämist edasi, on sinu igakuine pension suurem.

Pensioni vähendused ja suurendused sõltuvad edaspidi lisaks vanaduspensionile minemise ajale ka statistikaameti elutabelist ja intressimäärast. Neid arvestuste aluseks olevaid andmeid uuendatakse edaspidi korra aastas 1. jaanuaril.

Varem või hiljem pensionile minnes kujuneb pensioni vähendus ja suurendus prognoositavalt järgmiselt:

pensionile minemise aeg vähendus/suurendus*
5 aastat varem -24,8%
4 aastat varem -20,5%
3 aastat varem -16%
2 aastat varem -11%
1 aasta varem -5,7%
Pensionieas 0,0%
1 aasta hiljem 6,2%
2 aastat hiljem 12,8%
3 aastat hiljem 19,9%
4 aastat hiljem 27,6%
5 aastat hiljem 35,9%
6 aastat hiljem 44,9%
7 aastat hiljem 54,8%
8 aastat hiljem 65,5%
9 aastat hiljem 77,4%
10 aastat hiljem 90,5%

* Vähenduse ja suurenduse protsendid on 2019. aasta seisuga ja hakkavad muutuma iga aasta 1.jaanuaril.

Näide 1: Kui sinu pension on vanaduspensionieas pensionile jäädes 500 eurot, kuid otsustad pensionile jäämist viis aastat edasi lükata, suureneb sinu ühe kuu pension eeldatavalt 35,9%. Seega on sinu pension 500 + 35,9% = 679,50 eurot kuus.

Näide 2: Kui sinu pension on vanaduspensionieas pensionile jäädes 500 eurot, kuid otsustad pensionile jääda kolm aastat varem, väheneb sinu igakuine pension 16%. Seega on sinu pension 500 – 16% = 420 eurot kuus.

 

NB! Kehtima jäävad ka erinevad soodustingimustel pensionile jäämise võimalused. Varem saavad pensionile jääda näiteks vähemalt kolme last või puudega last kasvatanud inimesed. Sooduspensionid on ka teatud kutsealade töötajatel. Kui sooduspensionile jäämise tingimus on täidetud, ei vähendata varem pensionile jäämise korral pensioni suurust. Loe täpsemalt lastega seotud soodustingimustel vanaduspensionile jäämise ja kutsealade sooduspensionite kohta.

 

Pensioni saamise peatamine või pooles mahus välja võtmine

Alates 2021. aastast saab pensioni võtta soovi korral välja ka pooles mahus või pensioni saamise üldse katkestada. Sellisel juhul suureneb saamata jäänud pensioniosa sarnaselt sellele, kui oled pensioni saamise edasi lükanud.

 

Näiteks: Soovid pensioniea saabumisel jätkata poole kohaga tööl käimist ning saada ühtlasi vanaduspensionit pooles mahus. Sellisel juhul jääb pool pensionist n-ö ootele. Kui otsustad näiteks viis aastat pärast vanaduspensioniea saabumist jääda täies mahus vanaduspensionile, arvestatakse poolele pensionile juurde suurendus, mis on viis aastat hiljem pensionile jäädes prognoositavalt ca 35,9% (vt tabel eespool).

 

Enda otsuseid saad muuta või pensioni saamise üldse peatada üks kord kuus ehk 12 korda kalendriaastas. Sinu soovitud muudatus hakkab kehtima järgmisest kuust.

 

Näiteks, kui teed 5. jaanuaril avalduse, et saada täis- või pooles mahus pensioni või selle saamise peatada, jõustub see järgmisest kuust ehk 1. veebruarist.

Sinu otsused muudavad edaspidi sulle algselt määratud pensioni suurust. Näiteks: Otsustasid jääda vanaduspensionile viis aastat enne vanaduspensioniiga. Sinu pension vähenes 24,8% võrra (vt tabel eespool). Aasta hiljem leiad aga hea töökoha ja soovid nüüd pensioni saamise katkestada.  Otsustad uuesti vanaduspensionile jääda alles viis aastat pärast vanaduspensioniea saabumist. Sellisel juhul võetakse uuesti pensionile jäämisel aluseks sulle viis aastat enne vanaduspensionile jäämist määratud (ja 24,8% võrra vähendatud) vanaduspensioni summa. Summa suureneb viie aasta edasi lükkamise tõttu 35,9% võrra (vt tabel eespool).